Kjønn og seksualitet

Aktuelt

Hormonell prevensjon og risiko for selvmord

American Journal of Psychiatry publiserte nylig en studie av risiko for selvmord blant kvinner som bruker hormonell prevensjon. Studien viste en sammenheng mellom bruk av hormonell prevensjon og selvmordsforsøk. 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet)