HIV-forebygging - råd for personer med alvorlig psykisk lidelse

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kjonn-og-seksualitet/oppsummert-forskning/hiv-forebygging-rad-for-personer-med-alvorlig-psykisk-lidelse?lenkedetaljer=vis)