Schizofreni og psykose

Aktuelt

Dosering av klozapin en gang i døgnet (RELIS)

SPØRSMÅL: Kan klozapin (Leponex) tas som engangsdose om kvelden? Det gjelder en pasient med sterkt ønske om dosering en gang daglig. Pasienten bruker nå maksimaldose, og i underkant av en firedel av døgndosen tas om morgenen. S-klozapin er i øvre normalområde. Pasienten har god effekt, og det har blitt forverring av grunntilstand i forbindelse med dosereduksjon tidligere. Pasienten bruker benzodiazepiner til kvelden.

psykoseCOLOURBOX17764251

Patologer advarer mot klozapin-dødsfall (BMJ)

BMJ skriver at patologer har varslet Englands helse- og sosialminister om to dødsfall av bivirkninger av det antipsykotiske legemiddelet klozapin og spurt ham hvilke tiltak han vil iverksette for å unngå framtidige dødsfall. 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose)