Schizofreni og psykose

Aktuelt

Klozapin og koronavirusinfeksjon (Relis.no)

SPØRSMÅL: Mange psykiatriske pasienter behandles med klozapin (Leponex). Agranulocytose, noe som kan redusere bakterieforsvaret, er en kjent bivirkning av klozapin.

(/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose)