Schizofreni og psykose

Aktuelt

Bruk av tvang går ikke vesentlig ned (ROP)

 I 2017 ble vilkårene for tvangsbruk skjerpet. Men siden den gang har bruken av tvang i psykisk helsevern ikke gått nevneverdig ned, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Klozapin og koronavirusinfeksjon (Relis.no)

SPØRSMÅL: Mange psykiatriske pasienter behandles med klozapin (Leponex). Agranulocytose, noe som kan redusere bakterieforsvaret, er en kjent bivirkning av klozapin.

(/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose)