Schizofreni og psykose

Aktuelt

psykoseCOLOURBOX17764251

Patologer advarer mot klozapin-dødsfall (BMJ)

BMJ skriver at patologer har varslet Englands helse- og sosialminister om to dødsfall av bivirkninger av det antipsykotiske legemiddelet klozapin og spurt ham hvilke tiltak han vil iverksette for å unngå framtidige dødsfall. 

Antipsykotika og akutt hyperglykemi (RELIS)

Antipsykotika, spesielt annengenerasjons antipsykotika, er kjent for å kunne gi metabolske bivirkninger over tid. Mindre kjent er kanskje akutt hyperglykemi.

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose)