Overvåking av fysisk helse hos mennesker med alvorlig psykisk lidelse

(/psykisk-helse/schizofreni-og-psykose/oppsummert-forskning/overvaking-av-fysisk-helse-hos-mennesker-med-alvorlig-psykisk-lidelse?lenkedetaljer=vis)