Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
  • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
  • Engelsk tittel - Anal cancer
  • Versjon - Versjon 2
  • Status - Publisert
  • IS-nr - IS-2488
  • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
  • DOI -
  • Revisjonsdato -
  • Neste revisjon -
  • Publikasjonsdato - 10.12.2019
  • Utløpsdato -
  • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
  • Redaktør -
  • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Analcancer er betegnelsen på plateepitelkarsinom i analkanalen. Plateepitelkarsinom i nedre del av rectum (5 cm ovenfor linea dentata) anses også som analcancer. Perianal cancer (anal margin cancer på engelsk) brukes om plateepitelkarsinom som oppstår perianalt (innen 5 cm fra analåpningen). Se Figur 2.

Ved diagnosetidspunkt har analcancer oftest lokal/lokoregional utbredelse, 30–40 % har spredning til lymfeknuter, mens kun 5–8 % har fjernmetastaser (60).

Stadieinndeling baserer seg på en kombinasjon av kliniske, radiologiske, og patologiske opplysninger, og gjøres etter TNM-klassifikasjon (tabell 2). Man bruker nå TNM versjon 8 (61). Den har annen og forbedret klassifisering av N-status enn tidligere versjoner. TNM status kan også benyttes til stadie-inndeling (tabell 3) (62).

Tabell 2

TNM-klassifikasjon analcancer (versjon 8) (61)

Tx

Tumor, ingen informasjon

T0

Tumor ikke påvist

Tis

Carcinoma in situ, Mb. Bowen, H-SIL, anal intraepitelial neoplasi II-III (AIN-II-III)

T1

Tumor ≤ 2 cm i største diameter

T2

Tumor >2 cm og ≤ 5 cm i største diameter

T3

Tumor > 5 cm i største diameter

T4

Tumor uansett størrelse som infiltrer naboorgan(er) som vagina, urethra, urinblære. OBS! Direkte infiltrasjon i rektalvegg, perianal hud, subcutant vev eller av bare sfinktermuskulatur regnes IKKE som T4.

 

NX

Regionale lymfeknuter ikke undersøkt

N0

Ingen regionale lymfeknuter med metastase

N1

Metastase i regionale lymfeknute(r)

N1a

Metastaser i inguinale, mesorectale og/eller iliaca interna lymfeknuter

N1b

Metastaser i iliaca externa lymfeknuter

N1c

Metastaser i iliaca externa og i inguinale, mesorectale og/eller iliaca interna lymfeknuter

 

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

 

Tabell 3

Stadieinndeling av analcancer

Stadium I

T1N0M0

Stadium IIA

T2N0M0

Stadium IIB

T3N0M0

Stadium IIIA

T1–2N1M0

Stadium IIIB

T4N0M0

Stadium IIIC

T3–4N1M0

Stadium IV

T1–4N0–1M1