Forside   Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en viktig etiologisk faktor for utvikling av analcancer (5;6). Studier har vist at nær 90 % av anal plateepitelkarsinom er relatert til HPV (7). Mer enn 70 % av disse var HPV16 positive, og en mindre andel (7 %) var HPV18 (8). I en norsk serie er det vist klar prognostisk forskjell basert på HPV uttrykket (9). Flere studier har vist at HPV har prognostisk betydning, og pasienter med HPV-negativ svulst har dårligere prognose (10;11;12).

Man har funnet en signifikant sammenheng mellom tidligere HPV-relatert gynekologisk kreft og analcancer hos kvinner (13). For menn som har sex med menn, finner man også en sammenheng mellom HPV-infeksjon og forstadier til kreft (14).

Immunsuppresjon

Menn som er HIV-positive har økt risiko for å utvikle analcancer, spesielt i aldersgruppen under 50 år (15).

Det er også økt forekomst av analcancer blant pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon, eller er immunsupprimerte på grunn av annen sykdom eller medisinsk behandling (16;17).

Røyking

Man finner i flere studier en assosiasjon mellom analcancer og røyking (18;19).