Forside   Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

En nylig publisert norsk studie viste at fem-års netto overlevelse av plateepitelkarsinom i anus har økt fra 63,4 % til 72,7 % i perioden 1987 til 2016 (2). Økningen ble bare påvist for pasienter <70 år. For de eldste pasientene (≥70 år) har overlevelsen vært uendret på omlag 57 %. Studien viser også at overlevelse er avhengig av stadium, alder og kjønn. Fem-års overlevelse i perioden 1997–2007 for pasienter som fikk kurativ strålebehandling var 76 %, og 18 % for pasienter som hadde fått palliativ strålebehandling (2, s. 10).