Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Forløpstider for utredning og start behandling ved analcancer følger Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Lenke for: Pakkeforløp for tykk- og  endetarmskreft  

Vedlegg
 

Det er ikke utarbeidet et eget pakkeforløp for analcancer, men mange tilfeller vil påvises og utredes via pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, og pasienter med mistanke om analcancer skal henvises til utredning etter dette pakkeforløpet. Ved analcancer bør man benytte de samme tidsfrister for utredning og start til behandling som ved Tabell 1 under. 

Tabell 1     

Forløpstider ved Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Forløpsbeskrivelse

 

Forløpstid

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

9 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

12 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

18 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

35 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

35 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

39 kalenderdager