Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Pasienter bør få kartlagt behov for rehabilitering. Dette kan omfatte hjelp til å håndtere psykiske reaksjoner, fysisk aktivitet, ernæring, rettigheter og arbeidsliv. En bør involvere relevante yrkesgrupper under behandlingen. En bør vurdere om det er behov for oppfølging i kommunen eller ved rehabiliteringsinstitusjon. Fastlegene har en viktig rolle i den videre oppfølgingen av pasienten etter fullført behandling.