Forside   Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Biopsier

Angi alltid kirurgens angivelse av lokalisasjon!

Resektater

Preparatets art, tumors lokalisasjon og hoveddiagnose med histologisk type. Anorektalresektat med ulcererende tumor i anus.

Middels høyt differensiert plateepitelkarsinom.

Tabell 7

Forslag til mal for beskrivelse av resektat

Andre funn

Veiledning

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Øvre del: Kledt med kolorektal epitel.

Midtre del (transformasjonssonen): Kledt med metaplastisk/varierende epitel.

Nedre del (analkanalen): Kledt med plateepitel.

Infiltrasjon tykkelse:

Angi i mm fra basalmembranen (med tanke på SISCCA)

Dypeste infiltrasjon:

Angi uten eller med infiltrasjon i nærliggende organ (vagina, urethra, urinblære)

Minste avstand til reseksjonsflate:

mm

Angi sted

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall perirectale lymfeknuter:

Antall hvorav # med tumorvev

Antall iliacale og/eller inguinale lymfeknuter:

Antall hvorav # med tumorvev

Angi hvorvidt unilateral eller bilateral

pTNM-klassifikasjon:

 

Annen patologi:

Adenomer, ulcera etc.

HPV / p16

Positiv/negativ

Angi klassifikasjon, f. eks. TNM Classification of Malignant Tumours, 8. utg.