Forside   Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Biopsi skal foreligge for å bekrefte diagnosen.
 • Det bør testes for HPV-infeksjon. 
C
Vedlegg
 

Tumorene bør klassifiseres etter TNM-klassifikasjonen med tanke på tumor, lymfeknuter og metastase, se Tabell 2 (61). Ut fra denne klassifiseringen kan pasientene stadieinndeles med tanke på utbredelse av sykdom, se Tabell 3  (158). Regionale lymfeknuter er perirektale (anorektale, perirektale og laterale sakrale), iliaca interna, iliaca externa og inguinale (superficielle og dype femorale). Metastaser til andre lymfeknuter oppfattes som fjernmetastaser (M).

Se tabell for TNM-klassifisering i kapittel Stadieinndeling