Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)

Engelsk tittel Anal cancer
Versjon Versjon 1
IS-nr IS-2488
ISBN ISBN- 978-82-8081-443-2
Status Publisert
Publiseringsdato 15.05.2017
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer