Forside  Diagnostisering og utredning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 15.10.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.10.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Premaligne tilstander kjennetegnes ved at det er histologisk tegn på unormal (atypisk) proliferativ aktivitet enten i gangsystemet (duktalt) eller i de terminale kjertelendestykker (lobulært), men at det ikke er tegn til at epitelceller har brutt gjennom basalmembranen. Hvis et gjennombrudd av basalmembranen identifiseres sikkert og utenfor lobulært stroma, foreligger det et infiltrerende karsinom, og behandlingen skal være deretter.

Normalt har kjertelen to cellelag. Tre eller flere cellelag er uttrykk for en proliferativ aktivitet. Avhengig av proliferasjonsgrad, vevsarkitektur og cellenes atypi kan en skille ut følgende premaligne tilstander:

 • Lobulær og duktal epitelhyperplasi uten atypi
 • Lobulær og duktal epitelhyperplasi med atypi (ALH og ADH)
 • Lobulært (LCIS) og ductalt carcinoma in situ (DCIS) (van Nuys gradering) (47)

Det er en glidende overgang mellom de forskjellige typer og grader, noe som gjør at en må regne med interobservatør variasjon i histologiske diagnoser.

Dupont og Page (48) fant følgende kumulative absolutte risiko for mammacarcinom i prosent etter revisjon av vel 10 000 mammabiopsier med mer enn 17 års oppfølgningstid (jfr. tabell 4.1):

Tabell 4.1

Risiko for infiltrerende carcinom etter påvist epitelhyperplasi med og uten atypi

Biopsisvar

Risiko for brystkreft

 

Etter 10 år

Etter 20 år

Relativ risiko

Epitelhyperplasi uten atypi

3 %

5 %

1.6

Epitelhyperplasi med atypi

7 %

13 %

4.4

Epitelhyperplasi med atypi og samtidig førstegradsslektning med brystkreft

11 %

32 %

8.9

Tabell 4.2 gir oversikt over risiko for senere infiltrerende carcinom etter påvisning av premaligne lesjoner med forskjellig histologiske klassifikasjon, også inkludert in-situ lesjoner (49).

Tabell 4.2

Risiko for infiltrerende carcinom etter påviste pre-maligne lesjoner (49)

Histologisk lesjon

Risiko for brystkreft

Risiko-lokalisering

Lett øket risiko

Atypisk ductal hyperplasi

3–5 x

Generell (begge bryst)

Atypisk lobulær hyperplasi

4–5 x

Generell (begge bryst)

Papillom med atypi

4–5 x

Lokalt (aktuelle bryst)

Middels øket risiko

LCIS

9–11 x

Generell (begge bryst)

DCIS grad 1 og 2

9–11 x

Hovedsakelig lokalt (aktuelle bryst) men også noe i motsatte

Betydelig øket risiko

DCIS grad 3

10–15 x

Hovedsakelig lokalt (aktuelle bryst) men også noe i motsatte

Normalbefolkningens risiko for å utvikle mammakarsinom over en 20-årsperiode fra 35–55 år er ca. 2,5 %, og i perioden 50–70 år 4,8 %. Kvinner med epitelproliferasjon uten atypi har knapt noen høyere risiko enn gjennomsnittet. Det synes derfor ikke å være grunnlag for spesiell oppfølging.

Risikoen er atskillig høyere for kvinner hvor det er påvist epitelprofilerasjon med atypi, og særlig hvis de har en førstegradsslektning med brystkreft.