Forside  Diagnostisering og utredning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2760
 • ISBN - 978-82-8081-527-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

(AJCC 2017 = UICC 2017)

TNM-klassifikasjon klinisk lymfeknutestatus

Klinisk lymfeknutestatus (N)

NX

N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

N0

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser

N1

Bevegelige ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser

N2

Ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N2a

Ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer

N2b

Klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna   lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N3

Ipsilateral   spredning til infraclaviculære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller   røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser, eller ipsilateral spredning til supraclaviculære lymfeknuter med eller uten axillære, eller mammaria interna lymfeknutemetastaser

N3a

Klinisk påvisbare ipsilaterale infraclaviculære lymfeknutemetastaser og axillære   lymfeknutemetastaser

N3b

Klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare axillære lymfeknutemetastaser

N3c

Klinisk påvisbare ipsilaterale supraclaviculære lymfeknutemetastaser

Tabell 4.7

TNM-klassifikasjon histologisk lymfeknutestatus

Histologisk lymfeknutestatus (pN)

pNX

N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

pN0

Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, ikke utført immun-histokjemisk   undersøkelse for påvisning av tumorcelleansamlinger ≤0.2 mm

pN0(i-)

Ingen histologisk påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ immunhistokjemisk analyse

pN0(i+)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv immunhistokjemisk analyse, men ingen tumorcelleansamlinger >0.2 mm

pN0(mol-)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, negativ molekylær undersøkelse (rt‑pcr)

pN0(mol+)

Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv molekylær undersøkelse (rt‑pcr)

pN1(mi)

Mikrometastase > 0.2 ≤ 2.0 mm i største diameter

pN1

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter og/eller mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

 

 

pN1a

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter

pN1b

Mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node   undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)

pN1c

Metastase til 1–3 axillære lymfeknuter og mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node undersøkelse (ikke klinisk   påvisbar)

pN2

Metastase til:

 • 4–9 axillære lymfeknuter, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige axillære lymfeknutemetastase(r)

pN2a

Metastase til 4–9 axillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm)

pN2b

Metastase til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige axillære lymfeknutemetastaser

pN3

Metastase til:

 • ≥10 axillære lymfeknuter, eller infraclaviculære lymfeknuter, eller
 • klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r)   med samtidige axillære lymfeknutemetastase(r), eller
 • 4 axillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar), eller
 • ipsilaterale supraclaviculære lymfeknute(r)

pN3a

Metastase til:

 • ≥10 axillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm) eller
 • infraclaviculære lymfeknute(r)

pN3b

Metastase til:

 • klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r)   med samtidige axillære lymfeknutemetastase(r), eller
 • metastase til ≥4 axillære lymfeknutemetastaser med samtidig mikroskopisk påvisbar   spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar

pN3c

Metastase til ipsilaterale supraclaviculære lymfeknute(r)

Tabell 4.8

TNM-klassifikasjon fjernspredning

Fjernspredning (M)

MX

M-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon

M0

Ingen fjernspredning påvist

M1

Fjernspredning påvist