Forside  Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 15.10.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.10.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør 22.3 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Den kumulative risiko for å utvikle brystkreft fram til 75 års alder er 8.9 %. I 2019 var det 3726 nye tilfellerav brystkreft i Norge (hos kvinner; i tillegg 27 menn). Til sammen­ligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Den aldersstandardisert insidens har økt fra 60.6 per 100 000 i perioden 1956–1960 til 129.5 i perioden 2015-2019. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kun 4.3 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i årene 2014–2019. Brystkreft utgjør 33.4 % av all kreft hos kvin­ner i alderen 25–49 år. I perioden 2015–2019 hadde Akershus den høyeste aldersjusterte fore­komst av brystkreft og Finnmark den laveste (henholdsvis 141.1 og 103.8 per 100 000 personår) (1).

Gjennomsnittlig antall brystkrefttilfeller i 5 års tidsperioder

 

Aldersspesifikk insidensrate per 100 000 personår 2014-2018

 

Gjennomsnittlig antall brystkrefttilfeller i 5 års aldersgrupper 2014-2018

Figur 1.1 Antall nye tilfeller per 5 års periode mellom 1959 og 2018 (øverst), aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2014–2018 (i midten) og  gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2014–2018 (etter tall fra Kreftregisteret (2))