Forside  Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2760
 • ISBN - 978-82-8081-527-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør 22 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Den kumulative risiko for å utvikle brystkreft fram til 75 års alder er 8.6 %. I 2016 var det 3371 nye tilfeller av brystkreft i Norge. Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Den aldersstandardisert insidens har økt fra 60.6 per 100 000 i perioden 1956–1960 til 125,1 i 2016. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kun 5.1 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i årene 2009–2016. Brystkreft utgjør 34 % av all kreft hos kvin­ner i alderen 25–49 år. I perioden 2011–2016 hadde Oslo den høyeste aldersjusterte fore­komst av brystkreft og Finnmark den laveste (henholdsvis 147.3 og 104.3 per 100 000 personår).

1.1 Forekomst av brystkreft

 1.1.2 Forekomst av brystkreft

Figur 1.1: (A) Antall nye tilfeller per år 1988–2015 og (B) aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2009–2015 (etter tall fra Kreftregisteret)