Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2760
 • ISBN - 978-82-8081-527-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 

Lesjon

Kirurgi

Reseksjonskant

Stråle- behandling

Mammografi ktr

Klinisk kontroll (1)

Epitelproliferasjon   (lobulær eller ductal) uten atypi

Ingen, kun sylinderbiopsi
(evt vakumbiopsi)

Ikke aktuelt

Nei

Nei

Nei

Atypisk duktal   epitelproliferasjo
(ADH)

Diagnostisk åpen biopsi

Fri eller affisert

Nei

Årlig (2) (3)

Nei

Atypisk lobulær epitelproliferasjon
(ALH)

Ingen, kun sylinderbiopsi
(evt vakumbiopsi)

Ikke aktuelt

Nei

Årlig (2) (3)

Nei

Papillomer

Vid eksisjon

Fri eller affisert

Nei

Ved multiple:
Årlig (2) (3)

Nei

LCIS

Ingen, kun   sylinderbiopsi
(evt vakumbiopsi)

Ikke aktuelt

Nei

Årlig (2)(3)

Nei

Pleomorf LCIS
el. florid LCIS med comedonekrose

Vid eksisjon

Fri (4)

(5)

Årlig (3)

Årlig (3)

DCIS, unifocal,
grad 1, ≤10 mm

Vid eksisjon

Fri (4)

Nei

Årlig (3)

Årlig (3)

DCIS, grad 1 (>10mm) eller grad 2–3 hvor området kan fjernes i en reseksjon

Vid eksisjon

Fri (4)

Ja, etter vid eksisjon

Årlig (3)

Årlig (3)

DCIS, multisentrisk

Ablatio
SNB (6)

Fri

Nei

Årlig (3)

Årlig (3)

 1. Klinisk kontroll kan foregå på sykehus (lege eller spesialsykepleier) eller hos fastlege
 2. Årlig kontroll til 50 år, deretter anbefales videre kontroller i den offentlige mammografiscreeningen med mammografi annethvert år.
 3. Ingen indikasjon for kontroll etter 70 år, hvis de har vært kontrollert i minimum 10 år etter påvisning av premalign tilstand. Hos pasienter med førstegradsslektning med brystkreft anbefales årlig mammografi til 60 år, deretter kan det kontrolleres videre i mammografiscreeningen med mammografi annethvert år.
 4. Hvis vid eksisjon er utført, anbefales minst 2 mm fri reseksjonskant (dokumentasjon foreligger for DCIS).
 5. Denne type lesjon er ikke hyppig forekommende og det mangler dokumentasjon i studier for betyd­ningen av strålebehandling (126). Det oppfattes ikke å være generelt grunnlag for å strålebehandle.
 6. Hvis SNB ikke kan gjennomføres, anbefales det å avstå fra AD