Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling   Rekonstruktiv kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 01.03.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.02.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Indikasjoner for primær rekonstruksjon med protese/onkoplastisk inngrep:

 • Planlagt mastektomi eller forventet fjerning av mer enn 15–20 % av brystets volum ved brystbevarende inngrep
  • Kontraindikasjoner: røyking, stor narkoserisiko, BMI>35. Ved primær rekonstruksjon: inflammatorisk brystkreft, lokalavansert brystkreft med hudinnvekst.
  • Relative kontraindikasjoner: Diabetes, urealistiske forventninger, BMI>30 (ikke ved onkoplastisk kirurgi). Alder anses ikke som en kontraindikasjon i seg selv.

Indikasjon for sekundær rekonstruksjon med implantat/protese, se kapittel Sekundær rekonstruksjon etter mastektomi

Indikasjoner for sekundær rekonstruksjon med autologt vev (f.eks. DIEP):

 • Mastektomi og strålebehandling eller andre forhold på brystveggen som gjør at annen rekonstruksjon er uegnet.
 • Tidligere mislykkede proteserekonstruksjoner.
 • Ung alder <35 år, vurderes individuelt.
  • Kontraindikasjoner og relative kontraindikasjoner som for implantat (se over).