Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling   Rekonstruktiv kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 01.03.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.02.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Målsetningen med brystrekonstruksjon er å oppnå en best mulig rekonstruksjon med minst mulig kirurgisk og onkologisk risiko for pasienten. I forhold til denne vurderingen er det flere faktorer som har betydning:

 1. Hva er utgangspunktet til pasienten etter kreftbehandlingen?
  • Hvor stor er hud- og volumdefekten etter kreftoperasjonen
  • Er det/skal det gjennomført/gjennomføres strålebehandling som gjør enkelte rekonstruksjonsteknikker mindre velegnet?
 2. Hvilken helsetilstand har pasienten?
  • Har pasienten tilleggssykdom som gjør at avanserte rekonstruksjoner er mer risikofylte
  • Hvilken motivasjon og forventninger har pasienten til rekonstruksjonen?
 3. Kan neoadjuvant behandling gi mulighet for å gjøre et mindre omfattende kirurgisk inngrep (BCT), såkalt responstilpasset kirurgi?

I forhold til disse faktorene må kirurgen vurdere hvilken rekonstruksjonsmetode som er mest velegnet for pasienten.