Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling   Rekonstruktiv kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 01.03.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.02.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Sekundær/forsinket rekonstruksjon kan være aktuelt dersom vi av ulike grunner ikke kan tilby primær rekonstruksjon. Det er viktig at pasientene opplyses om dette. Det kan også være at pasienten ønsker å vente med rekonstruksjon til selve kreftbehandlingen er avsluttet. Sekundær rekonstruksjon utføres tidligst 12 måneder etter avsluttet adjuvant kjemoterapi og/eller strålebehandling. Pasienten bør være fysisk og psykisk restituert etter brystkreft­behandlingen før hun igjen opereres. Hudkvaliteten vil bedres med lengre tid fra avsluttet strålebehandling. Hos pasienter som bare har fått fjernet brystet og ikke hatt behov for adjuvant behandling, kan sekundær rekonstruksjon gjennomføres kort tid etter brystkreftoperasjonen.

Ofte ser man i litteraturen at sekundær rekonstruksjon skårer bedre enn primær på pasient­tilfreds­het (170). Det er viktig å merke seg at det ved slike undersøkelser er to forskjellige grupper pasienter som sammenlignes – den ene gruppen har aldri levet uten «to bryst», mens den andre har hatt >2 år uten bryst før rekonstruksjon. Pasienter som ønsker sekundær rekonstruksjon henvises nærmeste plastikkirurgiske avdeling.

Pasienter som ikke er strålebehandlet tidligere vurderes primært for rekonstruksjon i to seanser med ekspander og påfølgende silikonprotese.

Dersom pasienten har vært strålebehandlet vil hun tilbys autolog rekonstruksjon dersom hun ellers er egnet for slik behandling.

Noen ganger kan man kombinere autologt vev med protese, eller man kan gjøre lipofilling av strålebehandlet område før man gjør rekonstruksjon i to seanser med ekspander/protese.

Individuelle vurderinger og tilpasninger gjøres under konsultasjonen med plastikkirurg ved avdeling med mikrokirurgisk kompetanse.

Rekonstruksjon av defekter etter tidligere BCT

Etter standard BCT med påfølgende strålebehandling kan det tilkomme skjemmende defekter og volumtap. Generelt anbefales forsiktighet med hensyn til underminering og disseksjon av vevslapper i tidligere strålebehandlet vev. Volumdefekter bør i all hovedsak rettes opp ved hjelp av lokale lapper eller distanselapper. Man kan også i mange tilfeller komme til et godt resultat med perkutan løsning av arr med skarp kanyle og samtidig fett-transplantasjon (lipo­filling, se kapittel Fettransplantasjon). Det anbefales å vente med fett-transplantasjon til det har gått 1 år fra primærkirurgien.

Problemstillinger av denne type henvises til en plastikkirurgisk avdeling.

Rekonstruksjon i forbindelse med risikoreduserende brystkirurgi

Bærere av BRCA 1/2 og andre gener som gir øket risiko for brystkreft tilbys subcutan mastek­tomi og rekonstruksjon. Som hovedregel tilbys kvinnen rekonstruksjon i én eller to seanser med protese. Lokale forhold på brystet avgjør om én og to seanser er mulig. I utvalgte tilfeller (ung alder, spesielle anatomiske forhold m.m.) kan man vurdere autolog rekonstruksjon også hos genbærere. Operasjonen gjøres i samarbeid mellom brystkreft- og plastikkirurg.