Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft, 28.06.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer (109). 

 

C56

Ondartet svulst i eggstokk (Ca ovarii)

Definisjon: Malign tumor som utgår fra overflateepitelet i ovariet.

 

C57.0

 

 

Egglederkreft (Ca tubae)

Definisjon: Malign tumor som utgår fra tube (fimbrieenden 80 %) via ikke invasive karsinom (hos 60 %) «Serøst Tubart Intraepitelialt Carsinom» (STIC) til tubecancer. Nyere studier har vist at tubene er origo for en vesentlig andel av høygradig serøs eggstokkreft (163-165).

Symptomer opptrer hyppigere og raskere pga peritoneal spredning. Man kan få mistanke om egglederkreft når det ikke foreligger stor ovarialtumor.

 

C48.2

 

 

 

 

 

Bukhinnekreft (Ca peritonei)

Definisjon: Primært peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et epitelialt serøst karsinom i tube eller ovarium. Følgende kriterier må oppfylles:

 • Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate.
 • Det må ikke kunne påvises eggstokktumor. Det må kun være tumorceller på overflaten uten stromal invasjon, eller maksimalt kortikal tumorvekst på 5 x 5 mm.

Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående kjemoterapi, ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter som har fått kjemoterapi.