Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Forslag henvisningsmal

Pakkeforløp eggstokkreft (ovarialcancer)

Det skal være mistanke om kreft i eggstokk/eggleder/bukhinne, RMI > 200.

Pasientdata

Pasientens navn:
Adresse:
Telefonnr:
Mobil:

Henviserdata

Henvisende sykehus:
Henvisende lege:
Hvem skal kontaktes hvis vi trenger mer informasjon:
Telefonnr:

Juridiske data

Ansennitetsdatum:
Frist helsehjelp og til hva dvs utredning eller utredning/behandling
Datum for sent henvisning:
Pakkeforløp start:
Ventetid slutt:

Anamnese og status

Resymé av sykdommen:
Andre sykdommer / operasjoner: Obs hvis andre sykdommer som kan påvirke mulighet for anestesi, utredes dette lokalt, f.eks. av kardiologisk / indre medisinsk type.
Kopi av aktuelle tilsynsnotater og resultater vedlegges.
Medisinliste:
Kort status presens: performance status (ECOG), høyde og vekt.

Undersøkelsesfunn

 • GU med ultralyd/beskrivelse
 • CA 125, HE4 og CEA. Beregning av RMI
  • Ved mistanke om germinalcelle tumor: inkl AFP og beta-HCG
  • Ved mistanke om granulosacelletumor: inkl Inhibin B og Anti-Müllerian hormon.
 • Ved mistanke om tarmaffeksjon og/eller forhøyet CEA> 5 ng/ml: vurder kolonoskopi og gastroskopi

CT thorax abdomen bekken (diagnostisk kvalitet; max 3 mm snitt i 3 plan, ikke stråle­besparende protokoll, intravenøs og peroral kontrast), ikke eldre enn 4 uker.

 • Beskrivelse med kortfattet relevante funn.
  Påvisning av incidentalom i binyrer utredes med hormonprøver, ev. CT.
 • Bilder sendes elektronisk eller på CD.

Biopsi ved St III–IV er ønskelig, og må foreligge før neoadjuvant kjemoterapi. Histologi vedlegges (inkludert immunundersøkelse: minimum P53, WT1, PAX8). Evnt cytologi ascites- og pleuravæske til «celleblokk».

Ved hydronefrose bør urinveier avlastes.

Tromboseprofylakse: Hvis store tumores eller avansert sykdom, vurder profylaktisk Fragmin.