Forside   Forløpstider  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft, 28.06.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I Pakkeforløp for livmorkreft (1), Pakkeforløp for eggstokkreft (2) og Pakkeforløp for livmorhalskreft (3) er det følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

6 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

16 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

8 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

36 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

30 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

36 kalenderdager

Pakkeforløp for livmorkreft, Pakkeforløp for eggstokkreft og Pakkeforløp for livmorhalskreft finnes på Helsedirektoratets nettsider Se www.helsedirektoratet.no.

Det er egne Diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no.

Det er også pasientinformasjonsskriv om Pakkeforløp for kreft, som finnes på www.helsedirektoratet.no