Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Avhenger av histologi, sykdomsutbredelse og hCG nivå + WHO risicoscore (gjelder ikke for placenta site trofoblasttumores) (460;463–465).

Behandling av mola

 • Evacuatio uteri. Caviteten tømmes helt og alt materiale sendes til histologisk undersøkelse.
 • Serum hCG:
  • Første kontroll 1 uke etter evacuatio.
  • Følges deretter hver 14. dag i 8 uker.
  • Ved normal serum hCG (< 1 IE) etter 8 uker kontrolleres hCG 1 gang/måned i 6 måneder.
  • Ved forhøyet hCG etter 8 uker følges hCG hver 14. dag hvis fortsatt fallende til normalisering, deretter hCG kontroll 1 gang/måned i 6 måneder.
 • Re-evacuatio bør ikke foretas hvis uterinkaviteten primært har vært tømt fullstendig.

Radiumhospitalet kontaktes ved:

 • Stigende serum hCG eller manglende normalisering av hCG etter evacuatio uteri.
 • Serum hCG-platå i mer enn 4 uker.
 • Histologisk diagnose choriocarcinom eller placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) eller epitelioid trofoblasttumor (ETT).
 • Påvisning av metastase.

Behandling av persisterende mola, invasiv mola, choriokarsinom

Trofoblasttumorer er svært følsomme for cytostatikabehandling (gjelder ikke PSTT og ETT), og kan i de fleste tilfeller kureres. Fertiliteten kan nesten alltid bevares.

Medikamentell behandling

(463–466)

Valg av behandling avhenger av WHO-risikoscore (ikke FIGO-stadium) (461;462;467):

 • Lavrisiko: behandles med lavdose Metotrexat
  • Ved manglende effekt skiftes til Actinomycin-D
  • Ved utvikling av resistens gis kombinasjonsbehandling som for høyrisiko
 • Høyrisiko: behandles med kombinasjonsterapi
  • Ved utbredte lungemetastaser og ved hjerne- eller levermetastaser gis 1–2 kurer med lavdose Metotrexat før kombinasjonsbehandling.

Aktuelle kurer (468):

 • Metotrexat lavdose: Metotrexat 25 mg s.c. daglig i 4 dager/12. dag
 • Dactinomycin: Actinomycin-D 0,5 mg i.v. daglig i 4 dager/12. dag
 • EMA-CO: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg (dag 1+2) og Cyclophosfamid 600 mg/m2 og Vincristin 0,8 mg/m2 (dag 8)/14. dag
 • EMA-EP: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg (dag 1+2) og Etoposid 125/m2 og Cisplatin 25/m2 (dag 8)/14. dag
 • PC/PE: Paclitaxel 135/m2 og Cisplatin 60/m2 (dag 1) + Paclitaxel 135 mg/m2 og Etoposid 150 mg/m2 (dag 14)/4. uke
 • EMA-CNS
 • Metotrexat intrathecalt

Behandlingsvarighet:

 • Lavrisiko: Inntil 2 kurer etter s-hCG < 1IE
 • Høyrisiko: Inntil 3 kurer etter s-hcg < 1IE

Kirurgi (469)

 • Hysterektomi overveies ved lokalisert sykdom hos eldre.
 • Placenta-site-trofoblasttumores (PSTT) og epiteloide trofoblasttumores (ETT) behandles primært med hysterektomi p.g.a. liten følsomhet for kjemoterapi, også metastaser behandles med lokal ekstirpasjon hvis mulig, hvis ikke gis cisplatinbasert kjemoterapi (EMA-EP) (470;471).

Strålebehandling

 • Strålebehandling er ikke aktuelt