Forside   Vulvacancer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Etiologi

Delvis kjent for plateepitelkarsinom (415;418)

 • 60 % assosiert med lichen sclerosus via differensiert VIN (se kapittel VIN)
 • 40 % assosiert med HPV (hyppigst genotypene 16, 18, 33) via høygradig VIN
 • p53 mutasjon?
 • Herpes?

Risikofaktorer

(415;418;419)

 • HPV infeksjon
 • VIN
 • Annen HPV relatert cancer (særlig cervixcancer)
 • Lichen sclerosus
 • Pagets sykdom
 • Immunsupresjon
 • Diabetes
 • Røyking
 • Lav sosioøkonomisk status

Spredningsmønster

 • Primært ved invasjon av omgivende vev.
 • Tumorceller kan invadere blod- og lymfekar og gi metastaser, primært i regionale lymfeknuter.
 • Ved tumor beliggende lateralt i vulva (minst 1 cm fra midtlinjen), går lymfedrenasjen til lymfeknuter i lysken på samme side.
 • Ved tumor over 4 cm beliggende lateralt samt ved tumor beliggende i midtlinjen, kan spredning gå til lymfeknuter i begge lyskene.
 • Videre spredning kan gå til lymfeknuter i iliaca eksterna og interna området, og videre til iliaca communis og para-aortalt.
 • Risiko for metastasering til lymfeknuter øker med økende tumorvolum.
 • Ved invasjon i blodkar kan tumorceller føres til lunge og lever.