Forside   Vulvacancer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 
 • Lokal radikal eksisjon av tumor.
 • Den frie marginen ved radikal eksisjon bør være 1–2 cm.
 • Ikke rutinemessig lymfeknutetoilette i lyskene. Konferer melanom ansvarlig.

Henviser til kap. 10.2 i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer