Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2462
 • ISBN - 978-82-8081-434-0
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Viktig å skille høygradig VIN og differensiert VIN grunnet ulikt malignt potensiale (286;288).
Høygradig VIN og differensiert VIN har ulik morfologi.

Høygradig VIN:

3 subtyper (basaloid, verucøs, mixed) > 90 %.

Karakterisert ved:

 • Modningsforstyrrelse i plateepitel
 • Cellulær atypi: hyperkromasi, pleomorfe nuclei, atypiske mitoser

Immunhistokjemisk farging med p16 er nesten alltid diffust uttrykt, og Ki-67 er uttrykt oppover i epitelet

Differensiert VIN:

Karakterisert ved:

 • Basal celleatypi
 • Differensiering
 • Ofte hyperkeratose

Immunhistokjemisk farging med p53 kan være nyttig. Proliferasjonsmarkør Ki-67 er sterkt uttrykt basalt og parabasalt, men ikke oppover i epitelet.

Diagnosen differensiert VIN kan være vanskelig å stille, ettersom forandringene er mer subtile. Oppstår ofte på basis av lichen sclerosis, og kan sees i kanten av vulva cancer 5 %.