Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2462
 • ISBN - 978-82-8081-434-0
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Studier har ikke differensiert mellom høygradig VIN og differensiert VIN. Høygradig VIN har en klart bedre prognose enn differensiert VIN (283).

Majoriteten av VIN er høygradig VIN (ca. 2/3), men kun 1/3 av vulvacancertilfellene er antatt å utgå fra høygradig VIN (dvs. HPV-assosiert) (283)

Naturlig forløp kan variere (høygradig VIN): persistens, progresjon eller regresjon (284). Progresjon av VIN 3 til cancer 9–18 % (284)

Residiv av VIN (VIN3?) etter kirurgisk behandling: 30 % (284).

Cancer etter VIN behandling: 4–8 % (285)