Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2854
 • ISBN - 978-82-8081-607-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.09.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Studier har ikke differensiert mellom høygradig VIN og differensiert VIN. Høygradig VIN har en klart bedre prognose enn differensiert VIN (445).

Majoriteten av VIN er høygradig VIN (ca. 2/3), men kun 1/3 av vulvacancertilfellene er antatt å utgå fra høygradig VIN (dvs. HPV-assosiert) (445).

Naturlig forløp kan variere (høygradig VIN): persistens, progresjon eller regresjon (446). Progresjon av VIN 3 til cancer 9–18 % (446)

Residiv av VIN (VIN3?) etter kirurgisk behandling: 30 % (446).

Cancer etter VIN behandling: 4–8 % (447).