Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Alle primærlokalisasjoner av PEC i hode/halsregionen kan residivere etter primærbehandling, både lokalt, regionalt og i øvrige organer. Håndtering av lokalt tilbakefall er en stor utfordring for alle som behandler pasienter med ØNH-kreft. I motsetning til karsinomer i andre lokalisasjoner, holder PEC i hode hals seg ofte lokalt også i residivsitusjonen. Vanligste lokalisasjoner for fjernmetastaser er lunge og skjelett, men metastaser til lever, mediastinum og hjerne kan også forekomme (117). De fleste residiv (lokalt og/eller til fjerne organer) oppstår innen 3 år etter avsluttet primærbehandling. Ved påvist eller mistenkt residiv bør pasienten diskuteres på nytt i MDT.

Diagnostikk av mistenkt residiv/metastase fra hode-/halskreft bør verifiseres så sikkert som mulig, aller helst med adekvat biopsi til histopatologisk undersøkelse, samt relevant billeddiagnostikk.

Det er viktig å differensiere mellom pasienter med potensiale for kurativ salvage-terapi og de som er inkurable. Beslutning om inkurabel situasjon er betinget på både tumorfaktorer (for eksempel utbredte metastaser) og pasientfaktorer (evnen til å tolerere salvage-terapi).