Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I TNM versjon 8 (som gjelder fom. 2018) er klassifikasjonen av PEC i hode/hals radikalt endret (237). HPV-positiv metastase klassifiseres som orofarynkskreft (HPV+ OPC), og følger den nye orofarynksklassifikasjonen.

EBV-positiv metastaser klassifiseres som nasofaryngealt karsinom (NPC).

Øvrige klassifiseres som andre PEC.

TNM 8-klassifikasjon for HPV- og EBV-negative lymfeknutemetastaser ved hode-/halskreft (Ø = største diameter, ENE = ekstranodal vekst)

N

Størrelse, utbredelse

1

En ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, ENE (-)

2a

En ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, ENE(-)

2b

Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, ENE (-)

2c

Kontralateral eller bilaterale lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, ENE (-)

3a

Lymfeknutemetastase > 6 cm, ENE(-)

3b

Metastase en eller flere lymfeknuter, ENE(+)