Forside   Forløpstider  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I pakkeforløp for Hode-/halskreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Forløpsbeskrivelse

 

Forløpstid
(kalenderdager)

Fra henvisning mottatt til første fremmøte
utredende avdeling

 

7

Fra første fremmøte i utredende avdeling
til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

7

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

18

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

18

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

28

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

32

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

32


Pakkeforløp for Hode-/halskreft finnes på Helsedirektoratets nettsider.
Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløp.
Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, alt finnes på
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-hode-/halskreft