Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

CT

Hvis det er indisert med CT må undersøkelsen gjøres med god nok kvalitet slik at en ikke risikerer å måtte repetere den. Et sett med parametere påvirker undersøkelseskvaliteten:

 • Undersøkelsen gjøres i ryggleie under rolig respirasjon, armene holdes ned langs siden (ved supplerende CT toraks løftes armene opp over hodet). Proteser, obturatorer og andre fremmedlegemer fjernes. Pasienten bør instrueres om å forsøke å ligge helt stille, og ikke hoste eller svelge under opptaket.
 • Kontrastmiddel intravenøst (IVK)må gis i tilstrekkelig mengde, oftest i volum 100 ml eller mer, og eksponering må skje på riktig tidspunkt i forhold til kontrastmiddelinjeksjon slik at tumor og normalt vev rekker å lade opp IVK balansert mot tilstrekkelig kontrastmiddelmetning i kar.
 • Stråledosen (rotasjonstid, kV og mA) må være tilstrekkelig slik at lavkontrastoppløsningen ikke ødelegges av for høyt støynivå
 • Gantry bør om mulig vinkles standardisert, fortrinnsvis parallelt med stemmebåndene.
 • Hvis det er mye tannfyllinger må gantry om mulig vinkles unna tannfyllingene. Hvis regionene kranialt for tannfyllinger skal fremstilles, må gantry vinkles to motsatte retninger, og dette må koordineres med dobbelt bolus kontrastmiddelinjeksjon.
 • Algoritme (Kernel, filter), måten bilder rekonstrueres på, må tilpasses aktuell anatomi. Ved fremstilling av skjelett og brusk må kantforsterkende algoritmer benyttes.
 • Display field of view (DFOV) tilpasses aktuelt område, og skal være så lite som mulig tatt hensyn til aktuell problemstilling, vanligvis 25–30 cm. DFOV tilpasses også supplerende rekonstruksjoner på annen algoritme, for eksempel ved fremstilling av larynksskjelett 8–10 cm.
 • Snittykkelse. Oppløsning både ved lav og høy kontrast lider hvis snittene rekonstrueres for tykt. Ved bløtdelsfremstilling 2–3 mm, ved skjelettfremstilling omkring 1 mm.
 • Reformatering. CT-undersøkelser ved utredning av malign sykdom i hode/hals-området skal rekonstruere i tre plan, vanligst axialt, sagittalt og coronalt.
 • Oppblåste kinn. Patologi i kinnslimhinner og gingiva buccalt fremstilles mye bedre hvis eksponeringen gjøres med oppblåste kinn («distended cheeks»).
 • Utstrukket tunge. I tilfeller hvor fremstilling av mobile tunge i det primære opptaket skjemmes av tannfyllingsartefakter, vil patologi kunne fremstilles bedre med et supplerende opptak (umiddelbart etter primæropptaket) med åpen munn og utstrukket tunge.

MR

Hvis det er indisert med MR må undersøkelsen gjøres med god nok kvalitet slik at en ikke risikerer å måtte repetere den. MR-undersøkelsen må tilpasses aktuell tumorlokalisasjon. Bildekvalitet ved MR er avhengig av optimalisering av mange parametre i forhold til den aktuelle pasient. Generelt gjelder at:

 • God pasientinformasjon og instruksjon er vesentlig for å få opptak uten bevegelsesartefakter.
 • Undersøkelsen gjøres i ryggleie under rolig respirasjon, armene holdes ned langs siden. Proteser, obturatorer og andre fremmedlegemer fjernes. Pasienten bør instrueres om å forsøke å ligge helt stille, og ikke hoste eller svelge under opptaket.
 • Aktuelt tumorområde må være adekvat dekket. Dette stiller større krav til geometrisk innstilling av snittposisjoner enn for CT.
 • Kombinert hode/hals-spole er fordelaktig. Snittplanet legges parallelt med harde gane. Snittykkelse ikke mer enn 3 mm.
 • Faktorer som påvirker signal-støyforhold må optimaliseres for aktuell serie, tumorområde og pasientstørrelse.
 • Ved tumorkartlegging gis intravenøst kontrastmiddel dersom det ikke er kontraindikasjoner. Som minimum følgende sekvenser:
 • T1-vektede uten fettsuppresjon axialt før kontrastmiddelinjeksjon, i to plan etter kontrastmiddelinjeksjon hvorav minst ett med fettsupprimering for optimal fremstilling av perinevral vekst
 • Axial diffusjonsvekting
 • Axial T2
 • Coronal STIR, eller T2 med fettsuppresjon.