Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 

 

Tiltak

Aktuelt

Bestilt dato

Planlagt dato

Utført dato

1.

CT collum/toraks

 

 

 

2.

MR farynks/collum

 

 

 

3.

Bronko-/øsofagoskopi

 

 

 

4.

Ultralyd collum / FNA

 

 

 

5.

PET

 

 

 

6.

Radiologi us overført


 

 

 

7.

Ny biopsi


 

 

 

8.

Demo patologi


 

 

 

9.

Innleggelse


 

 

 

10.  

Stemmeprøve


 

 

 

11.

Tann og kjeveus / OPG


 

 

 

12. 

Audiometri


 

 

 

13. 

Anestesitilsyn


 

 

 

14. 

Medisinsk tilsyn


 

 

 

15.

Onkologimøte


 

 

 

16.

Meldt til operasjon


 

 

 

17.

Operasjonskjema utfyllt