1.5 Begrensninger

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I mandatet for retningslinjearbeidet har det ikke inngått å utarbeide anbefalinger for substitusjonsbehandling i kriminalomsorgen eller for apotektjenesten da disse områdene er dekket av egne veiledere.

Anbefalinger knyttet til substitusjonsbehandling og graviditet vil bli dekket av en egen retningslinje.

I retningslinjen påpekes behovet for behandling av andre rusproblemer enn opioidavhengighet og rettidig/samtidig behandling av somatisk og psykisk følgesykelighet. Å gi anbefalinger om slik behandling faller utenfor retningslinjens rammer.