10.3.3 Økonomi

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Sosialtjenesten bør, gjennom økonomisk rådgiving, hjelpe pasienten til å bedre sin økonomiske situasjon og forbygge og avhjelpe økonomiske problemer. D

Erfaringsmessig vil fokus på økonomi kunne bidra til en bedre rehabiliteringsprosess i LAR.

Sosialtjenesten kan bistå med stabilisering av pasientens økonomi (9;149;150).

Mange pasienter i LAR har gjeldsproblemer. Særlig viser det seg at LAR-pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusproblematikk (dobbeltdiagnosepasienter) har vanskeligheter med å forvalte økonomien sin.