10.4.1 Nettverk

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Sosialtjenesten bør tilby en grundig nettverkskartlegging etter stabilisering og bidra til å støtte alternative rusfrie nettverk. D

Erfaring antyder at manglende nytt nettverk er en risikofaktor for tilbakefall.

LAR-evalueringen (58) peker på at det finnes lite kvantitative data når det gjelder sosialt nettverk og hverdagsaktiviteter. En kvalitativ studie av metadonbrukere i Norge viser at opplevelsen av å være ensom er sentral for de fleste av informantene (152).

Nettverksbygging anses som viktig for at rusmiddelavhengige pasienter skal oppleve sosial tilhørighet utenfor rusmiljøet. Opprettelse av ordninger med coach/støttekontakt kan bidra til å gi pasienten nye kontakter som kan gi fritiden et mer meningsfullt innhold, likeså bistand til kontakt med frivillige organisasjoner (153;154).

Familien som nettverk synes å ha betydning der familien har ressurser til å følge opp.