10.6Oppfølging av somatiske lidelser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Pasienter med opioidavhengighet har ofte utviklet en rekke somatiske lidelser som følge av sin livsførsel. Mest oppmerksomhet er gitt til ulike infeksjonssykdommer. Ernæringsforhold bidrar ofte til dårlig tannhelse og mangelsykdommer (157). Mange har også utviklet kroniske lungelidelser som følge av røyking (156). En stor andel har også en kronisk leverinfeksjon, hepatitt C, som krever regelmessig oppfølging og behandling.

I den individuelle planen kan helsefaglig oppfølging beskrives og være rutinemessig tema på ansvarsgruppemøtene. Medisinske undersøkelser utført ved henvisning til LAR kan danne grunnlaget for hvordan de ulike helseproblemene skal følges opp.

Allmennlegen har ansvar for å følge opp pasientens somatiske helse. Tilstander som krever videre utredning eller behandling på spesialistnivå, skal henvises til relevant instans.