10.9Graviditet

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Kvinner som begynner i LAR, bør gis aktiv prevensjonsveiledning. D

Både kvinner og menn opplever normalt økt seksuallyst når de begynner i LAR. For kvinner vil normalisering av menstruasjonsforhold oftest finne sted i løpet av det første halve året etter oppstart. Kvinnelige pasienter må derfor informeres om at sjansen for å bli gravid øker etter stabilisering på substitusjonslegemiddelet. I parforhold må begge parter gis veiledning for å planlegge en eventuell graviditet.

En retningslinje om gravide i LAR og oppfølging i småbarnsalder er under utvikling.