11.1Overgang fra buprenorfin til metadon

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Skifte av legemiddel fra buprenorfin til metadon kan gjøres poliklinisk dersom pasienten ikke bruker rusmidler / er rusfri. D

Metadon forstyrrer ikke buprenorfinvirkningen. Dette gjør overgangen fra buprenorfin til metadon relativt enkel.  Dersom det fortsatt er buprenorfin til stede, vil dette kunne redusere effekten av metadon, men ikke føre til ubehagelige reaksjoner.