11.2Overgang fra metadon til buprenorfin

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Overgang fra metadon til buprenorfin bør gjøres i institusjon. D

Buprenorfin er en partiell agonist og vil derfor kunne ha ”blokkerende effekt” om legemiddelet tilføres en pasient som er aktiv bruker av et opioid. Buprenorfin vil derfor gi abstinensreaksjoner hos metadonbrukere. Ved høye doseringer av metadon kan dette gi nokså kraftige reaksjoner. Under nedtrapping fra metadon er pasienten i en svært sårbar fase og trenger skjerming.