11.4Overgang til behandling med naltrekson

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Naltrekson er en opioid antagonist og blokkerer en bestemt type virkesteder, my-reseptorene, i hjernen slik at stoffer som heroin og ulike opioide agonister ikke får effekt. Den relative bindingen til reseptorene og de relative mengdeforholdene mellom agonist og antagonist avgjør om blokkeringen er hel eller delvis.

Naltrekson finnes som et legemiddel som tas gjennom munnen og kan fås på registreringsfritak. Legemiddelet forhindrer effekten av for eksempel heroin i 24 til 48 timer etter inntak av 50 mg. Ved regelmessig bruk er 25 mg/dag (1/2 tablett) oftest tilstrekkelig som beskyttelse mot heroinbruk. Det er vist entydig at regelmessig bruk forhindrer tilbakefall. Legemiddelet kan være nyttig i kortere perioder når en pasient trenger beskyttelse (161-163). Behandlingsopplegg der pasienten får positiv forsterkning (belønning) for hvert inntak, har også vist seg gunstig. Frafallet i behandlingen er imidlertid så stort at preparatet har liten langsiktig nytteverdi for andre enn sterkt motiverte pasienter eller stabile pasienter som velger å avslutte sin substitusjonsbehandling (164;165).

Depotpreparater og implantater med forlenget virkning er under utprøving, og et depotpreparat er godkjent i USA (Depotrex®, Vivitrol®). Dersom bruket av depotpreparat og implantat blir godt nok dokumentert, vil naltrekson kunne få en større plass i behandlingen.