11.4.1 Bivirkninger

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Dersom pasienten er tilvent et opioid, vil naltrekson blokkere reseptorene og derfor utløse abstinensplager, i visse fall et omfattende abstinenssyndrom med forstyrret væske- og elektrolyttballanse, nedsatt bevissthet og omfattende autonome forstyrrelser. 

Dersom pasienten ikke bruker opioider, er bivirkningene ved bruk av naltrekson små. Den første uken, eventuelt noe lenger, har enkelte hodepine og kvalme. Det kan videre oppleves ubehag som gir behov for å strekke ut musklene.

En har tidligere antatt at naltrekson kunne påvirke stemningsleie og opplevelse av velvære gjennom blokkering av my-reseptorenes regulering av motivasjonsbanene. Omfattende forskning viser i dag at dette ikke er riktig i vanlige doseringer (161-163;166-168). Det er heller ikke holdepunkter for utvikling av leverskader (169).