11.4.2 Indikasjon for overgang til behandling med naltrekson

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Etter nedtrappingen fra substitusjonsbehandling og overgang til naltreksonbehandling bør pasienten være knyttet til aktiv psykososial oppfølging og rådgivning. C

Det er i dag ingen klare indikasjoner for å anbefale overgang fra substitusjonsbehandling med agonist til naltrekson fordi prognosen for å bli værende i behandlingen er svært usikker. Pasienten vil ha betydelig risiko for tilbakefall, særlig ved ulike former for belastninger og motgang, men også ved at det utløses craving etter heroin ved eksponering for mange former for stimuli. Faremomentet er at pasienten mister den beskyttelsen som nevroadaptasjon gir mot overdosering, slik at det oppstår fare for dødsfall (170;171).

Indikasjonen vil derfor alltid være at pasienten selv ønsker å avslutte bruken av opioider og ønsker beskyttelse mot tilbakefall i tiden etter avvenningen. Pasienten følges tett for rådgivning.