11.4.4 Andre antagonister

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Nalokson (Narcanti®) er en opioid antagonist som brukes som motgift ved forgiftningstilstander og etter narkose. Nalokson gis som injeksjon (subkutant, intramuskulært eller intravenøst) og har kort virkningstid (halveringstid 1-1,5 timer).

Nalokson har ingen plass i planmessig overgang til antagonistbehandling.