Prosedyre: Skifte av substitusjonslegemiddel

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er ikke identifisert forskning som viser ulik effekt av ulike prosedyrer for skifte av medikament i substitusjonsbehandling. Praksis varier derfor fra land til land.

Prosedyren under er basert på erfaringer utviklet i LAR-sentrene i Norge og vedtatt med konsensus på nasjonalt kontaktmøte for LAR-sentrene 4 desember 2008.

Ved skifte av legemiddel i substitusjonsbehandling skal man av forsvarlighetsgrunner tilstrebe at pasienten ikke bruker rusmidler.

Overgang fra buprenorfin til metadon

Dag 1

Buprenorfin

16 mg  (eller annen aktuell dose) 
Dag 2 Buprenorfin  ½ dose  (8 mg eller mindre) 
Dag 3 Metadon  40 mg   
Dag 4 Metadon 50 mg   
Dag 5  Metadon 60 mg   
Dag 6  Metadon 70 mg   
Dag 7 

Metadon

80 mg   

Ved poliklinisk overgang starter nedtrappingen av buprenorfin for eksempel på en mandag, og det tas hyppige urinprøver den første uken).

Pasienten bør observeres i minimum 2 timer etter inntak fra dag 3 til dag 7 og følges opp med daglige samtaler. Dersom pasienten virker medikamentpåvirket, anbefales langsommere opptrapping fra 50 mg, for eksempel med 10 mg hver annen dag, men om mulig bør pasienten innlegges under den videre opptrappingen.

Dersom pasienten er i institusjon, kan det ved abstinensplager gis 10 mg metadon ekstra om kvelden.

Overgang fra metadon til buprenorfin

Man bør ta sikte på en overgang i institusjon med tidsramme på syv dager. Først nedtrappes metadon poliklinisk med 10 mg daglig til 60 mg. Deretter innlegges pasienten.

Etter innleggelse fortsettes nedtrapping slik:

Dag 1

Metadon

50 mg  (mandag) 
Dag 2

Metadon

40 mg   
Dag 3

Metadon

30 mg   
Dag 4 0    
Dag 5  Buprenorfin 4 mg + 4 mg  
Dag 6 

Buprenorfin

8 mg + 4 mg   
Dag 7 

Buprenorfin

12 mg + 4 mg   
Fra dag 8 Buprenorfin 16 mg  

Det bør utvises et visst skjønn i forbindelse med den legemiddelfrie dagen. Et alternativ kan være å dosere 30 mg metadon i to dager og så vente på begynnende abstinens før det startes med buprenorfin. Abstinensen kan komme neste dag, og buprenorfin kan da startes opp uten en legemiddelfri dag.

Videre dosering tilpasses individuelt. Det anbefales etter legemiddelskifte å gi vanlig dose lørdag og finne en ordning for medikamentutlevering søndag. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre, kan det gis dobbelt dose lørdag og ingen dose søndag.