13. Avslutning av substitusjonsbehandling

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

LAR-forskriften sier at beslutning om utskrivning fra LAR skal tas av lege i spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at når behandlingsansvaret er overført til allmennlege i primærhelsetjenesten, skal pasienten henvises tilbake til spesialistnivå.