13.2.1 Trusler og vold

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Dersom grundige forsøk på å finne hensiktsmessige løsninger på voldelig atferd i LAR ikke fører fram, bør utskrivning vurderes. D
Ved vold og trusler om vold overfor tjenesteutøvere eller medpasienter bør pasienten innkalles til samtale med ansvarlig tjenesteutøver med mål å avklare situasjonen og finne hensiktsmessige opplegg for videre behandling i LAR. D
Vold bør alltid politianmeldes, og ved trusler bør anmeldelse vurderes. D

Bruk av vold mot behandlingspersonalet vil normalt ikke medføre at behandlingen er uforsvarlig etter helsepersonelloven (142) § 4. Det kan imidlertid argumenteres for at en pasient med voldelig atferd kan gjøre det så vanskelig for behandlingspersonalet at det er uforsvarlig å fortsette behandlingen av hensyn til ansatte eller andre pasienter.

Trusler om vold eller utøvelse av vold overfor tjenesteutøvere eller medpasienter er uakseptabelt og skal alltid tas alvorlig. Vold og trusler om vold skal alltid innrapporteres til arbeidsgiver (Internkontrollforskriften (177)).