13.2.2 Omsetning av substitusjonslegemiddel

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Hvis det påvises at pasienten avhender hele eller deler av sitt substitusjonslegemiddel, bør situasjonen drøftes med pasienten for å klarlegge årsaken og møte den med relevante tiltak. D
Hvis det påvises at pasienten avhender hele eller deler av sitt substitusjonslegemiddel, og problemet er knyttet til dose og henteordning, bør dose og henteordning revideres. D

Hvis det påvises at en pasient ikke tar hele eller deler av sitt substitusjonslegemiddel, men avhender det, for eksempel ved salg, kan dette være indikasjon på at pasienten ikke er opioidavhengig. Substitusjonsbehandling er i så fall en feilbehandling som ut fra et forsvarlighetshensyn, må vurderes avviklet.

  Andre grunner til omsetning kan være at pasienten

  • får forskrevet for høy dose
  • ikke klarer å administrere ”ta-med-hjem-doser”
  • har behov for penger

Omsetting av substitusjonslegemiddel, liksom omsetting av andre illegale rusmidler, er lovbrudd som rammes av straffeloven. Det er imidlertid ikke helsevesenets oppgave å straffe lovbrudd ved å frata en pasient en medisinsk behandling. Lovbrudd etterforskes av politiet og straffes eventuelt gjennom rettsvesenet.