3.2.1 Arbeidsgruppe

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I november 2005 oppnevnte Helsedirektoratet en arbeidsgruppe til å utarbeide en ”Nasjonal faglig retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opioidavhengige”:

Gruppa har vært ledet av Arne Johannesen, overlege, psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF og ellers bestått av

Helge Waal, professor og overlege, Universitetet i Oslo, Senter for rus og avhengighetsforskning, SERAF

Wenche Haga, klinikksjef Stiftelsen Bergensklinikkene, avdeling LAR

Berit Nordstrand, overlege, LAR Midt

Bente Øfsti, ruskonsulent Asker kommune, sosialtjenesten

Kai Brynjar Hagen, allmennlege, Bodø

Oddhild Hovden, sosialkurator, Skedsmo kommune, rusteamet

Reidar Høifødt, avdeligsleder/overlege Universitetssykehuset i Nord-Norge

Jan Lanesskog †, sjefpsykolog Tyrilistiftelsen

Edle Ravndal, professor UiO, forsker Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS

Lise Aasmundstad, daglig leder REHABpiloten, representant for pasientgruppa

Prosjektet ble forankret i direktoratets rusmiddelavdeling med Martin Blindheim, seniorrådgiver, som koordinator.

Arbeidsgruppa begynte sitt arbeid i desember 2005 og hadde sitt siste møte høsten 2009.